Tuesday, December 28, 2010

Rhodesia - ikke på talefod med Danskere efter COP15

En dansk studerende er blevet udvist af Rhodesia, der for tiden går under navnet Zimbabwe. Årsagen var at hendes visa tilsyneladende var løbet ud selvom at det var gyldigt til år maj år 2011.

Heldigvis så undgår Katrine Nikolajsen som den studerende hedder at optræde mere i denne blog eftersom at hun blev udvist efter et døgns fængsling i det berygtede Chikuribi fængsel i udkanten af hovedstaden Salisbury, der for tiden går under navnet Harare.

Man må på det kraftigste advare danske turister om at rejse på det Afrikanske kontingent. Selvom den berømte danske skuespiller og eventyrer Palle Huld var inspiration til forfatteren G. P. Remi's værk som en Belgisk journalist, der rejste til central Afrika og dette blev en nøjagtig levende beskrivelse af liv og traditioner på disse kanter, så er Afrika sunket hen i en tilstand af depression siden dette litterære værk udkom omkring 1930.

Specielt Danskere er ikke specielt velkomne i Rhodesia, da det var for svært at forholde sig alvorligt til deres politikeres opførsel under klimatopmødet i København (COP15). Sjældent har man måttet ligge øre til indholdsløst mangel på stillingtagen til virkeligheden. Sandheden er at det ikke er klima problemer der har bragt dette land på sammenbruddets rand grænsende til den rene hungersnød. Det er mangel på politisk styring af landet, hvor at man reelt har forvist al ekspertise indenfor landbrug og har erstattet den med nye folk, der ikke er valgt på grund af deres faglige evner, men derimod alene på basis af deres politiske tilknytningsforhold.

Kort sagt: De indlæg man hørte fra det Afrikanske kontinent var reelt latterlige og bar præg af at det handlede om pengeafpresning frem for vilje til at lægge arbejde i at løse de mange problemer landene har skabt for dem selv efter at de som små børn ville klare alt selv og fik selvstændighed.

De har nok bemærket vores holdning til deres meninger og det koster nu for de rejsende fra vores verdensdel der måtte vælge at rejse til Afrika.

Hvis udenrigsministeriet ikke har offentliggjort en general advarsel imod at besøge lande syd for middelhavet, så er det på tide at de gør det.

Reference:
Dansk studerende fængslet i Zimbabwe, Berlingske Tidende, 28. December, 2010
Zimbabwe deports Danish student, by Jack Jiri, ZimEye, 28. December, 2010