Tuesday, December 22, 2009

Afgiver Danmark suverænitet i udvisningssager?

En ellers fortroligt notat fra Europa-udvalget ligger nu åbent på Internettet.

Notat fortæller at EU har indgået en udleveringsaftale med USA uden forbehold i forhold til egne medborgere.

Europa-udvalget, referat fra d. 11 september 2009

Bemærk at man godt nok kræver dobbelt strafbarhed dvs. at den handling man udviser folk for skal være ulovlig i begge lande. Det er en garanti der dog intet er værd efter at de seneste oplysninger i Camilla Broe-sagen er kommet frem, hvor at de påvises at hun har informeret Politiet om eksistensen af smuglernetværket dvs. at hun reelt har arbejdet som politi-agent.

Men det nye i denne sag er at denne aftale kombineret med en tidligere aftale indenfor EU-landene hvor at man godt kan udlevere Danske statsborgere til et tilfældigt EU-land selv om deres handling IKKE er ulovlig i Danmark reelt åbner mulighed for at en dansk statsborger kan risikere at ende i et fængsel i USA ved at USA i samarbejde med et andet EU-land først kræver den Danske statsborger udleveret til det pågældende EU-land, hvorefter at USA så får udleveret den Danske statsborger fra dette land.

Danske statsborgeres retssikkerhed er nu for alvor undergravet. Ikke alene kan lande som USA aflevere opdigtede anklageskrifter til Danske domstole, som de så retter til efter at domstolene i Danmark har afsigt kendelse. Det skete i sagen imod Camilla Broe. De kan også ved anklager som er helt patetiske i forhold til Dansk retspleje bruge et andet EU-land som mellemstation.

Jeg vil opfordre til at alle får hemmelige telefonumre og sletter offentlige informationer så en tilfældig kriminel person i USA ikke kan slå vedkommende op og angive den intetanende Dansker som bagmand for den kriminalitet som personen har begået.

Verdenen er i sandhed blevet lille og det er farlig for den jævne almindelige borger.