Monday, September 10, 2012

Marie Tecza er frigivet

Marie Tecza er blevet frigivet fra fængslet i Tyrkiet efter cirka 5,5 års afsoning. Vi skrev i 2009 om denne sag Vi kan kun opfodre danske turister til at fravælge dette land. Der kunne for lang tid siden være indgået en aftale on udveksling af fanger. Danmark har desværre også tyrkiske statsborgere på kost. Det er en dårlig løsning for begge lande. Ved at lægge pres på Tyrkiet ved at stoppe med at besøge dem kunne der komme gang i forhandlingerne om en sådan fangeudvekslingsaftale. Station 2 viser i aften et interview med Marie Tecza. Kilde: Station 2 (TVtid.dk)

Thursday, March 15, 2012

Tom Dalby er frigivet

I en artikel i ugens Se og Hør (Nr. 11, 15 - 21 marts 2012) kan man læse at Tom Dalby er blevet benået af den Filippinske Præsident.

Han blev som bekendt dømt uden at have været informeret om retssagen imod ham og havde derfor ingen mulighed for at forsvare sig imod de vidtløftige anklager. Da han blev arresteret i 2008 kunne han således ikke tale sin sag.

Vi kan kun lykønske den glædelige afslutning på en lang lidelseshistorie og ønske Dalby mange gode år fremover.