Monday, September 28, 2009

Filippinerne igen - Ingen hjælp uden modydelse

Filippinerne beder om hjælp fordi at duggen er faldet hårdt.

Her er det naturligvis passende at yde hjælp men ikke uden modydelser. Der er nogle Danskere som er kommet i klemme på dette gudsforladte sted og det var passende at vi krævede dem udleveret her.

Vores landsmænd har ikke fået en legal repræsentation i retten og derfor må det være på sin plads at få indsatte udleveret og undskyldninger afleveret for dem som allerede er frigivet.

Vi kan ikke blive ved med at lege gavebod når der er så store menneskelige ofre for dem som af uransaglige grunde kom forbi.

Sunday, September 27, 2009

Marie Tecza - Et ferieparadis kan blive døden

En daværende 32 årig Dansk kvinde - Marie Tecza - blev sammen med en Italiensk kvinde anklaget for at have smuglet 5,5 kilo Heroin ud fra Tyrkiet til Italien. De blev dog anholdt i Tyrkiet.

Det interessante er hvordan at et bistandsklient fra Danmark har råd til at rejse til Tyrkiet. Hvem har financieret denne rejse?

Anholdelsen skete i August 2007. Omkring årsskiftet 2008 - 9 var der endnu ikke faldet dom. Måske afventer man en mere positiv holdning fra Danmark til Tyrkiets medlemsskab, måske er domstolene bare så langsomme.

Hun sidder i det berygtede Buca-fængsel hvor at der skal kontanter på bordet for at undgå at blive tævet - måske til døde, hvilket er sket flere gange. Amnesty har kritiseret forholdene og måske er de i længden måske også for meget for den Danske kvinde, da hun har forsøgt selvmord.

Hvis hun overlever til selve retssagen, så risikerer hun 15 års fængsel.

Undgå at holde ferie i Tyrkiet. Det er for nemt at blive involveret i kriminalitet hvis man er uden midler. Følger man den absurte tanke om at Tyrkiet nogensinde kunne blive medlem af EU, så bortfalder kravet om dobbelt strafbarhed og så kan man udleveres til dette land uden videre. Så er der ligemeget om man er skyldig eller ej. At overleve 1,5 år i deres fængsler som Marie Tecza er et mirakel.

Her er nogle artikler fra Danske medier om denne sag:

Dansk kvinde fængslet for Heroin-misbrug, Metroxpress, 7. august 2007
Bag tremmer i udlandet, af Anders Lomholt, TV2, 27. november 2008
Johanne i Cambodja er ikke alene - 92 fængslet i udlandet, bloggen Banan Eksporten

Tuesday, September 8, 2009

Cambodja - ikke et feriested

26. marts 2010: Se opdatering i sagen nederst.

Den nu 55 årige Johanne Vinther Axelsen tog på besøg hos sin søn, der havde slået sig ned i Cambodia, hvor at han drev en medicinal virksomhed med eksport til en række lande.

Under sit besøg bad hendes søn hende om at sende en pakke fra det lokale posthus. Hun blev arresteret for at have smuglet kokain, hvilket senere har vist sig at være en skrivefejl, men de pågældende hovedpinepiller viste sig at rumme kodein og dette middel som er håndkøbsmedicin i en række lande er ulovligt at eksportere fra Cambodja.

Primo september 2009 staffæstede en appel-domstol dommen på 15 års fængsel og hun blev kørt tilbage til Prey Sar fængslet.

Dommen lyder bla. på smugling på en dato, hvor at hun slet ikke var rejst ind endnu, men det er selvfølgelig en mindre detalje når vi taler om en domstol så langt væk fra Danmark.

Måske var strategien for appellen forkert. Danida skulle måske have været inde over med et udviklingsprojekt som alle de andre Danmark driver med lidt korruption og sorte penge til dommerne. Ihvertfald har EU kritiseret landet på det kraftigste for et stærkt politiseret retsvæsen.

Rejs derfor ikke Cambodja. Hendes eksempel skræmmer.

Referencer:
KI-media med artikler om hendes sag (På engelsk).
Dansker i Cambodja håber på mildere dom, Jyske Vestkysten
55 årig må blive længe i Cambodjansk fængsel, Jyske Vestkysten
Skarp kritik af Cambodia fra EU, Danmarks Radio

---

Nyt! - Hun er overraskende blevet løsladt længe før tid.

Dømt 15 år for narko: Nu er hun pludselig løsladt, BT, 26. marts 2010

En dansker valgte privat at betale 40.000 danske kroner for at få hende fri fra fængslet før tid.

Mikkel Hass Gave 8.000 $ to Get Johanne Out of Jail, by Niels C. Jensen, ScandAsia.com, March 27, 2010

Nu skal hun så igennem en dansk retssag som en del af aftalen mellem de to lande. Om hun så stadig vil blive dømt for smugling bla. på datoer hvor at hun slet ikke var kommet til landet endnu må fremtiden vise.

Der var under hendes indespærring dannet supportgrupper. Her er nogle links:
Facebook-Group Collects Money to Imprisoned Dane, by Charlotte Lund Dideriksen, ScandAsia.com, February 11, 2009
Johanne Vinther Axelsen hjem til Danmark, Facebook group
Vi vil have vores danskere hjem!!, Facebook

Monday, September 7, 2009

Filippinerne - hold Jer væk

At være ryger er ikke altid sundt, men I Filippinerne kan rygning få uanede konsekvenser.

En 40 årig Køkkenchef Ole Nielsen blev arresteret for narkosmugling fordi at hans fod støtte imod en cigaretpakke, da han stod i kø i Manillas lufthavn. I den tro at det var hans egen at han havde tabt, samlede han den op.

Desværre vidste det sig at de to sølle cigaretter, der var i pakken var med fjolletobak. Sporene af af sagen som omtales i Januar 2007 fortaber sig i tågen omkring Marts 2007 hvor at han blev løsladt mod kaution. Forhåbentlig overlevede han turen hjem til Danmark, uanset udfaldet er hans liv nu ødelagt på grund af de forhold de har i fængslerne. Det kommer man sig aldrig over.

Dansker anholdt med hash i Filippinerne, Asia-online debat-tråd

En anden sag som har været beskrevet i Se & Hør omhandler en konsulent, der hjalp med at skaffe et japansk visa. Noget i transaktionen gik galt, hvilket danskeren ikke opdagede da han var beskæftiget i et andet land med forskellige projekter. Uden at vide det var han blevet dømt til 13 års fængsel ved en hemmelig retssag og han røg derfor til afsoning uden at få prøvet sin sag ved en domstol. Tom Dalby's sag er nu et emne i Folketinget, men spørgsmålet er om ikke at Danmarks interesser på ulandshjælpområdet bliver en stopklods for hans udlevering til civilisationen.

En analyse vi har foretaget baseret på disse to sager og andre fra søster organisationer i udlandet får os til at fraråde al udrejse til dette land.

Support groups regarding his case:
Tom Dalby skal reddes!, Facebook
DR dokumentar: Mareridt bag tremmer, Facebook

Saturday, September 5, 2009

Dobbelt strafbarhed ved udlevering - ikke noget problem i EU

Det har vakt en del forundring at en Dansker - Flemming Svendsen - kunne udleveres til Tyskland for distribution af musik.

Først og fremmest regnes musik for at være en slags ytringer. Danmark har som bekendt ytringsfrihed, hvilket vi så fantatisk flot viste i forbindelse med skandalen om de tegninger, der blev udgivet i Jyllandsposten.

Sekundært så har udleveringer altid være omgivet af kravet om dobbelt strafbarhed dvs. at den handling som et land forlanger et andet lands borger udleveret efter skal være strafbart i begge lande.

Det er bare ikke længere tilfældet med udleveringer i EU-regi. EU har nede i deres elitære kaffeklub vedtaget at dette ikke gælder mellem EU-lande. Se:

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 190 af 18.7.2002].

Forudsat at de i den udstedende medlemsstat har en strafferamme på mindst tre år, omfatter de lovovertrædelser, der kan give anledning til overgivelse uden kontrol af dobbelt strafbarhed, bl.a. terrorhandlinger, menneskehandel, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, falskmøntneri, forsætligt manddrab, racisme og fremmedhad, voldtægt, handel med stjålne biler og bedrageri, herunder svig til skade for EU's finansielle interesser.

Det medfører et problem.

Det forholder sig således at Danske statsborgere burde have en avis på deres morgenbord, nemlig Statstidende. I statstidende offentliggøres alle de love som Folketinget efter grundig (nervøs latter) behandling foreligger dronningen til underskrift.

Med andre ord. Vi danskere ved præcis hvad vi har at rette os efter, hvis vi læser Statstidende, men hvordan ved vi hvad andre lande vedtager af love?

Svaret er at det kan vi simpelthen ikke vide.

Derfor må vi være meget påpasselige med hvem vi optager i EU. Det skulle jo nødig blive således at blot et land vedtager at det er forbudt at tegne afguder. Sker dette så står den på masseudlevering fra Danmark.

Men måske er skaden allerede sket af lande som Polen, der har en større andel af katolikker i deres befolkningssammensætning. Man planlægger i EU-regi at kriminalisere de danske unge, som bruger deres krop i markedsføringen overfor det andet køn. Med nutidens teknik kan en verdensomspændende forbrydelse ske på sekunder når der bruges kameratelefon.

Den nu tidligere EU-parlementariker Mogens Camre har tidligere været ude med kritik af fordelingen af pladser i EU-parlamentet - en kritik som har mødt international opmærksomhed.

Det er en meget bekymrende tendens. Uanset om at man finder musikken god eller dårlig, så burde musik være omfattet af ytringsfriheden og kravet om dobbelt strafbarhed burde ikke kunne fraviges.

Den indlysende løsning burde være at løsrive Danmark fra EU, men indtil da bør Danmarks befolning være bange - meget bange!

Reference:

Frihed For Flemming Svendsen...!, facebook

Friday, September 4, 2009

Hvad handler denne blog om

Denne blog er startet fordi at der i udlandet sidder nogle danskere, som er glemt af landets borgere.

En masse mennesker går på gaden for nogle mennesker, der kom hertil imens at deres land var hærget af en diktator.

Så sker der det at verdenssamfundet går ind og fjerner denne diktator. Landet er derefter lige så sikkert at færdes i som f.eks. Nørrebro.

Ja, der skydes lidt i gaderne, men det er jo ikke sådan at vi herhjemme går rundt i frygt på trods af dette. Vi er i stand til at passe vores arbejde.

Alligevel så demonstreres der imod disse udsendelser og de får endda 400 dollars, en kuffert med ejendele og evt. bærbar PC med.

Det lyder af lidt, men det kontante beløb er dobbelt så meget som en udvist dansker får med til Florida da hun blev udvist på grund af .... ja, ingen ved det.

Og de kunne have fået meget mere, hvis de havde taget afsted frivilligt.

Men nok om de Irakiske ex-flygtninge. I denne blog vil jeg tage enkelt sager op og beskrive dem, så vi kan lære at der rundt omkring i udlandet sidder glemte Danskere, der faktisk burde have deres personlige demostration i København.