Tuesday, December 22, 2009

Afgiver Danmark suverænitet i udvisningssager?

En ellers fortroligt notat fra Europa-udvalget ligger nu åbent på Internettet.

Notat fortæller at EU har indgået en udleveringsaftale med USA uden forbehold i forhold til egne medborgere.

Europa-udvalget, referat fra d. 11 september 2009

Bemærk at man godt nok kræver dobbelt strafbarhed dvs. at den handling man udviser folk for skal være ulovlig i begge lande. Det er en garanti der dog intet er værd efter at de seneste oplysninger i Camilla Broe-sagen er kommet frem, hvor at de påvises at hun har informeret Politiet om eksistensen af smuglernetværket dvs. at hun reelt har arbejdet som politi-agent.

Men det nye i denne sag er at denne aftale kombineret med en tidligere aftale indenfor EU-landene hvor at man godt kan udlevere Danske statsborgere til et tilfældigt EU-land selv om deres handling IKKE er ulovlig i Danmark reelt åbner mulighed for at en dansk statsborger kan risikere at ende i et fængsel i USA ved at USA i samarbejde med et andet EU-land først kræver den Danske statsborger udleveret til det pågældende EU-land, hvorefter at USA så får udleveret den Danske statsborger fra dette land.

Danske statsborgeres retssikkerhed er nu for alvor undergravet. Ikke alene kan lande som USA aflevere opdigtede anklageskrifter til Danske domstole, som de så retter til efter at domstolene i Danmark har afsigt kendelse. Det skete i sagen imod Camilla Broe. De kan også ved anklager som er helt patetiske i forhold til Dansk retspleje bruge et andet EU-land som mellemstation.

Jeg vil opfordre til at alle får hemmelige telefonumre og sletter offentlige informationer så en tilfældig kriminel person i USA ikke kan slå vedkommende op og angive den intetanende Dansker som bagmand for den kriminalitet som personen har begået.

Verdenen er i sandhed blevet lille og det er farlig for den jævne almindelige borger.

Saturday, November 21, 2009

Hjælp til kamp for frihed betød 14 års fængsel

Et tidligere medlem af Folketinget, Europa Parlamentet og udsending til FN - Uwe Jensen - afsoner p.t. 14 års fængsel for påstået våbensmugling selvom intet våben på noget tidspunkt er kommet frem.

På et tidspunkt hvor at han efter at have afsluttet sin karriere som politiker har etableret sig i USA, bliver han kontaktet af en person, der vil have ham til at hjælpe med at få våben fra Rusland til nogle Columbianske frihedskæmpere.

Disse frihedskæmpere var på daværende tidspunkt anerkendt og på god fod med styret i USA. Det var helt normalt for udenlandske firmaer at betale frihedskæmperne for den beskyttelse som landets regime var ude af stand til at give. Frihedskæmperne blev også brugt af politikere og deres støtter langt ind i regimets egne rækker. Desværre skiftede de politiske vinde undervejs, da USA er rimelig udpint militært på grund af det dobbelte engagement i både Irak og Afghanistan. Den amerikanske regering måtte acceptere et regime som ikke er helt sympatisk og det Columbianske folk må gå en uvis fremtid i møde. Uwe Jensen havde pludselig en anklage om våbensmugling på halsen uanset at ikke engang en enkel pistol fandt sin vej til Columbia.

Politik er beskidt

Han har benyttet nogle af de 14 år til at skrive en bog om hele sagsforløbet:

Den hedder Operation Hvid terror og har ISBN-nummeret: 978-8770-630276.

Med tanke på at den enlige mor Camilla Broe sidder og venter på en retssag forsinket af ferie hos offentlige embedsmænd og en dansker der blev dømt for spritskørsel ikke fik at vide at modparten også var spirituspåvirket, så tegner der sig et billede af et land helt uden retssikkerhed for udenlandske besøgende.

Man må på det kraftigste advare folk om at besøge landet.

Saturday, November 14, 2009

Spritbilist ramt af spritbilist

I sagen fra Florida om danskeren der blev dømt for spirituskørsel er der nu kommet nye oplysninger frem.

Modparten var også påvirket af spirituskørsel og dette forhold blev holdt hemmelig for Danskerens forsvar, så dette ikke blev optimalt.

Han blev derfor dømt på et mangelfuldt grundlag.

Dømt Dansker lever i smertehelvede (Ekstra Bladet, 8. november 2009)

Sagen viser klart at skulle man blive involveret i en kriminel handling i udlandet - bare som vidne, så bør man rejse hjem så man kan blive beskyttet af en udleveringsaftale.

To forkerte gør ikke en rigtig. Vi tager afstand fra spritkørsel, men i USA er der en dobbeltmoral som gør at man først straffer folk hårdt i forbindelse med spritkørsel, når mennesker mister livet. Hvor accepterer de tab af liv før at de reagerer?

Hans dom er urimelig hård da vi i Danmark som har fået meget strenge straffe for tab af liv i forbindelse spritkørsel og det eneste rigtige ville være at sende ham til Danmark så snart som mulig.

En så fatal mangel på retssikkerhed som det er at fortie oplysninger for forsvaret vækker bekymring for den kommende skue proces imod Camilla Broe. Chancen for en retfærdig retssag imod hende falder stort set hver gang at der kommer nyt om retsvæsenet i USA.

Thursday, October 29, 2009

Florida - udlevering af syg dansker nægtet.

En dansker bliver i Florida årsag til et trafikuheld i beruset tilstand. En forbrydelse der også i Danmark straffes strengt.

Vi taler ikke om et tilfælde af fremmedhad som da en anden dansker blev idømt 8 års fængsel for at køre galt i hvad myndighederne i Californien betegnede som en høj hastighed selvom tusinder af Europærer kører lige så stærkt på tyske motorveje.

Spritkørsel er en alvorlig sag og det er derfor at vi straffer folk strengere i Danmark når de ikke dræber andre end de gør i USA, hvor at man sågar i nogle stater finder fortalere for at spritbilister ikke skal straffes første gang. Man kan bruge meget tid på at forklare dobbeltmoralen i det Amerikanske samfund, hvor at spritbilisme næsten er acceptabelt sålænge at folk ikke kommer tilskade. Nogle få tusinde dollars + et kursus er hvad straffen normalt er.

Men en person kom tilskade og først da falder hammeren i dette samfund. Nu er sundhedsforholdene ovenikøbet dårlige og derfor er det tvivlsomt om han kommer hjem i live fordi at myndighederne i Florida ikke vil behandle en udlevering til fortsat afsoning i Danmark alvorligt.

Danmark derimod ser helt anderledes på det. Vi udleverer gerne en dansker den anden vej uden at der foreligger et anklageskrift i den endelige form, så de anklagede kan forholde sig til hvad de beskyldes for inden at de bliver tvunget til at rejse. Det skete for Camilla Broe. Hvordan kan det være at vi er så villige til at acceptere at vores borgere bliver udsat for en skueproces i et fremmed land, hvor ikke engang anklageren i sagen finder denne sag der har international bevågenhed alvorlig nok til at hun skal undvære sin ferie?

Jeg håber at Folketingets retsudvalg går ind i denne sag for alvor og nogle af vores politikere bruger deres al for store rejsekonto til at ligge vejen forbi Danskere der er fængslet i udlandet, så de kan føle at de ikke er glemt i et korrupt system.

Friday, October 23, 2009

Et hotelværelse i Bangkok

På et hotelværelse i Bangkok sidder der en Dansker ved navn James Christensen. Her vil han formentlig sidde det næste årti alt imens hans appelsag kører. Hans sag er et eksempel på at hjemmebanefordel er en god ide.

Hans påståede forbrydelse er at sætte ild til et hønsehus til 500 kr. som hævn for at ejeren af hønsehuset brokkede sig over hans hunde. Det kostede ham ved lavere retsindstans
10 års fængsel. Alt imens at han sad i fængsel blev hans hjem plyndret for alt. Hans 7 hunde blev forgivet. Motivet til disse to forbrydelser ser ud til at være let at placere. For at gøre ondt værre så "mistede" den Dansk ambassade's chauffør hele hans bankindestående da han blev sendt i byen for at købe mad til ham i fængsel, da indsatte i Thailand ganske som i Florida hvor at Camilla Broe sidder er afhængig af pårørendes madindkøb .

Den påståede forbrydelse er så absurd at
borgmesteren i byen lagde penge ud til at Hr. Christensen kan forblive på fri fod til appelsagen er overstået.

Men da myndighederne helst ikke vil tabe ansigt på de kanter, så ved de at de ikke kan afsige en kendelse der lyder på skyldig uden at der kommer et rama-skrig i Danmark. De har ikke lyst til at opleve dette internationale pres når landet er under pres fra turistorganisationer for
hvad der grænser til røveri af gæster på vej ud af den internationale lufthavn i Bangkok.

Turistindustrien er vigtig for Thailand. Flodbølge og
oprør har ikke gavnet sagen. Danskere der vil til Thailand ville syntes at denne sag er det som vælter læsset og så vælger de andre destinationer.

Den eneste måde at sagen kan få en afslutning som stiller forholdet mellem Danmark og Thailand tilfreds er at der ikke afsiges dom imens at Hr. Christensen er i live, så appeldomstolen er gået i stå. Diplomaterne i begge lande er tilfredse for sagen om ambassadens lokale ansatte med de lange fingre vil også få en tur til i medie-maskinen en gang til, hvis appeldomstolen afsiger dom uanset hvad hvad denne måtte blive.

Generelt kan man sige at er der det mindste optræk til problemer i udlandet så flygt ud af landet. Jeg har søgt lidt på Danskere der er kommet i problemer i udlandet og ser at
15 årig Dansk dreng blev offer for det gamle snydetrick med at nogle fattige ofrer et familiemedlem, der kaster sig under en bil eller båd for at familien kan indkassere en erstatningssum. Familien måtte bøde en anseelig sum for at slippe ud af landet i forbindelse med denne afpresningssag.

Kritikere vil måske mene at en udlændning vil få samme uretfærdige behandling i Danmark. Det er ikke utænkeligt dette argument kunne fremføres på trods af at vi har tilladt tilrejsende at leve deres eget liv og i en periode har accepteret den turbulæns at dette har medført i vores land og som har haft den pris at vi måtte opgive grundstenen i det velfærdssamfund som vi har opbygget i løbet af det sidste århundrede.

Men sagen fra Thailand råber til himlen omkring manglende vilje til at sikre en korrekt oversættelse af forsvarets argumenter, hvilket fik den fatale betydning at retssagen førte til at han blev dømt skyldig.

Sagen lugter kort sagt af en blanding af racisme og missundelse over velstanden blandt fastboende udlændinge. Et kort råd er at holde sig væk fra dette land.


Eksterne links om denne sag:
Getting Ready to Offer Bail for James Christensen (Link til Scand Asia)
James Christensens Appelsag (tråd på Thailand Forum)
10 års fængsel til Dansker (tråd på hotstart.dk)
Hundens bedste ven (tråd på Dansk Thai Website)
Case Against James Christensen Crumbles (Article on Scand Asia)
Thai Court Sentences Dane to 15 Years Imprisonment (Article on Scand Asia)
James Christensen Released (Article on Scan Asia)

Thursday, October 8, 2009

Nigeria - Gidsel på grund af en andens lovovertrædelser

Ekstra-Bladet skriver idag om en Dansker, der bliver holdt som gidsel i Nigeria fordi at en tidligere ansat havde snydt skattevæsenet.

Danskeren rejser derned for at få styr på det rod i regnskaberne, som den fyrede medarbejder havde efterladt.

Pludselig bliver han tilbageholdt fordi at regeringen, der angiveligt har tætte kontakter til den fyrede medarbejder rejser et krav taget ud af luften.

Sagen viser hvor farligt at det er at gøre forretning, studere eller på anden måde opholde sig i et Afrika der ikke har udviklet sig ret med siden at Georges Remi skrev sin rejseberetning om en Belgisk journalist i det tidligere Belgiske Congo.

Staten må gå ind og sikre danske interesser. Der er intet andet for.

Men når det så er sket, bør udenrigsministeriet på deres hjemmeside udstede en advarsel så Danske statsborgere kan forstå at de skal holde sig væk.

Saturday, October 3, 2009

Se DR-program om to af sagerne

På onsdag d. 7/10 sender Danmarks Radio en udsendelse, hvor at to af de sager vi har skrevet om her på bloggen bliver omtalt.

Udsendelsen hedder Mareridt bag tremmer og det bliver et forfærdeligt protræt af forholdende i de fængsler i henholdvis Cambodia og Filippinerne, hvor at to Danskere er tilbageholdt på tvivlsomme domme.

Det vil ikke være første gang at man viser sådanne udsendelser, men netop i disse to sager er bevismaterialet af ringe kvalitet, der var beviser, som ikke blev taget med i retssagerne og appel-muligheder der blev fejlbehandlet.

Kort sagt. Deres skyld består i at rejse til lande hvor at tingene bare ikke er i orden.

Monday, September 28, 2009

Filippinerne igen - Ingen hjælp uden modydelse

Filippinerne beder om hjælp fordi at duggen er faldet hårdt.

Her er det naturligvis passende at yde hjælp men ikke uden modydelser. Der er nogle Danskere som er kommet i klemme på dette gudsforladte sted og det var passende at vi krævede dem udleveret her.

Vores landsmænd har ikke fået en legal repræsentation i retten og derfor må det være på sin plads at få indsatte udleveret og undskyldninger afleveret for dem som allerede er frigivet.

Vi kan ikke blive ved med at lege gavebod når der er så store menneskelige ofre for dem som af uransaglige grunde kom forbi.

Sunday, September 27, 2009

Marie Tecza - Et ferieparadis kan blive døden

En daværende 32 årig Dansk kvinde - Marie Tecza - blev sammen med en Italiensk kvinde anklaget for at have smuglet 5,5 kilo Heroin ud fra Tyrkiet til Italien. De blev dog anholdt i Tyrkiet.

Det interessante er hvordan at et bistandsklient fra Danmark har råd til at rejse til Tyrkiet. Hvem har financieret denne rejse?

Anholdelsen skete i August 2007. Omkring årsskiftet 2008 - 9 var der endnu ikke faldet dom. Måske afventer man en mere positiv holdning fra Danmark til Tyrkiets medlemsskab, måske er domstolene bare så langsomme.

Hun sidder i det berygtede Buca-fængsel hvor at der skal kontanter på bordet for at undgå at blive tævet - måske til døde, hvilket er sket flere gange. Amnesty har kritiseret forholdene og måske er de i længden måske også for meget for den Danske kvinde, da hun har forsøgt selvmord.

Hvis hun overlever til selve retssagen, så risikerer hun 15 års fængsel.

Undgå at holde ferie i Tyrkiet. Det er for nemt at blive involveret i kriminalitet hvis man er uden midler. Følger man den absurte tanke om at Tyrkiet nogensinde kunne blive medlem af EU, så bortfalder kravet om dobbelt strafbarhed og så kan man udleveres til dette land uden videre. Så er der ligemeget om man er skyldig eller ej. At overleve 1,5 år i deres fængsler som Marie Tecza er et mirakel.

Her er nogle artikler fra Danske medier om denne sag:

Dansk kvinde fængslet for Heroin-misbrug, Metroxpress, 7. august 2007
Bag tremmer i udlandet, af Anders Lomholt, TV2, 27. november 2008
Johanne i Cambodja er ikke alene - 92 fængslet i udlandet, bloggen Banan Eksporten

Tuesday, September 8, 2009

Cambodja - ikke et feriested

26. marts 2010: Se opdatering i sagen nederst.

Den nu 55 årige Johanne Vinther Axelsen tog på besøg hos sin søn, der havde slået sig ned i Cambodia, hvor at han drev en medicinal virksomhed med eksport til en række lande.

Under sit besøg bad hendes søn hende om at sende en pakke fra det lokale posthus. Hun blev arresteret for at have smuglet kokain, hvilket senere har vist sig at være en skrivefejl, men de pågældende hovedpinepiller viste sig at rumme kodein og dette middel som er håndkøbsmedicin i en række lande er ulovligt at eksportere fra Cambodja.

Primo september 2009 staffæstede en appel-domstol dommen på 15 års fængsel og hun blev kørt tilbage til Prey Sar fængslet.

Dommen lyder bla. på smugling på en dato, hvor at hun slet ikke var rejst ind endnu, men det er selvfølgelig en mindre detalje når vi taler om en domstol så langt væk fra Danmark.

Måske var strategien for appellen forkert. Danida skulle måske have været inde over med et udviklingsprojekt som alle de andre Danmark driver med lidt korruption og sorte penge til dommerne. Ihvertfald har EU kritiseret landet på det kraftigste for et stærkt politiseret retsvæsen.

Rejs derfor ikke Cambodja. Hendes eksempel skræmmer.

Referencer:
KI-media med artikler om hendes sag (På engelsk).
Dansker i Cambodja håber på mildere dom, Jyske Vestkysten
55 årig må blive længe i Cambodjansk fængsel, Jyske Vestkysten
Skarp kritik af Cambodia fra EU, Danmarks Radio

---

Nyt! - Hun er overraskende blevet løsladt længe før tid.

Dømt 15 år for narko: Nu er hun pludselig løsladt, BT, 26. marts 2010

En dansker valgte privat at betale 40.000 danske kroner for at få hende fri fra fængslet før tid.

Mikkel Hass Gave 8.000 $ to Get Johanne Out of Jail, by Niels C. Jensen, ScandAsia.com, March 27, 2010

Nu skal hun så igennem en dansk retssag som en del af aftalen mellem de to lande. Om hun så stadig vil blive dømt for smugling bla. på datoer hvor at hun slet ikke var kommet til landet endnu må fremtiden vise.

Der var under hendes indespærring dannet supportgrupper. Her er nogle links:
Facebook-Group Collects Money to Imprisoned Dane, by Charlotte Lund Dideriksen, ScandAsia.com, February 11, 2009
Johanne Vinther Axelsen hjem til Danmark, Facebook group
Vi vil have vores danskere hjem!!, Facebook

Monday, September 7, 2009

Filippinerne - hold Jer væk

At være ryger er ikke altid sundt, men I Filippinerne kan rygning få uanede konsekvenser.

En 40 årig Køkkenchef Ole Nielsen blev arresteret for narkosmugling fordi at hans fod støtte imod en cigaretpakke, da han stod i kø i Manillas lufthavn. I den tro at det var hans egen at han havde tabt, samlede han den op.

Desværre vidste det sig at de to sølle cigaretter, der var i pakken var med fjolletobak. Sporene af af sagen som omtales i Januar 2007 fortaber sig i tågen omkring Marts 2007 hvor at han blev løsladt mod kaution. Forhåbentlig overlevede han turen hjem til Danmark, uanset udfaldet er hans liv nu ødelagt på grund af de forhold de har i fængslerne. Det kommer man sig aldrig over.

Dansker anholdt med hash i Filippinerne, Asia-online debat-tråd

En anden sag som har været beskrevet i Se & Hør omhandler en konsulent, der hjalp med at skaffe et japansk visa. Noget i transaktionen gik galt, hvilket danskeren ikke opdagede da han var beskæftiget i et andet land med forskellige projekter. Uden at vide det var han blevet dømt til 13 års fængsel ved en hemmelig retssag og han røg derfor til afsoning uden at få prøvet sin sag ved en domstol. Tom Dalby's sag er nu et emne i Folketinget, men spørgsmålet er om ikke at Danmarks interesser på ulandshjælpområdet bliver en stopklods for hans udlevering til civilisationen.

En analyse vi har foretaget baseret på disse to sager og andre fra søster organisationer i udlandet får os til at fraråde al udrejse til dette land.

Support groups regarding his case:
Tom Dalby skal reddes!, Facebook
DR dokumentar: Mareridt bag tremmer, Facebook

Saturday, September 5, 2009

Dobbelt strafbarhed ved udlevering - ikke noget problem i EU

Det har vakt en del forundring at en Dansker - Flemming Svendsen - kunne udleveres til Tyskland for distribution af musik.

Først og fremmest regnes musik for at være en slags ytringer. Danmark har som bekendt ytringsfrihed, hvilket vi så fantatisk flot viste i forbindelse med skandalen om de tegninger, der blev udgivet i Jyllandsposten.

Sekundært så har udleveringer altid være omgivet af kravet om dobbelt strafbarhed dvs. at den handling som et land forlanger et andet lands borger udleveret efter skal være strafbart i begge lande.

Det er bare ikke længere tilfældet med udleveringer i EU-regi. EU har nede i deres elitære kaffeklub vedtaget at dette ikke gælder mellem EU-lande. Se:

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 190 af 18.7.2002].

Forudsat at de i den udstedende medlemsstat har en strafferamme på mindst tre år, omfatter de lovovertrædelser, der kan give anledning til overgivelse uden kontrol af dobbelt strafbarhed, bl.a. terrorhandlinger, menneskehandel, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, falskmøntneri, forsætligt manddrab, racisme og fremmedhad, voldtægt, handel med stjålne biler og bedrageri, herunder svig til skade for EU's finansielle interesser.

Det medfører et problem.

Det forholder sig således at Danske statsborgere burde have en avis på deres morgenbord, nemlig Statstidende. I statstidende offentliggøres alle de love som Folketinget efter grundig (nervøs latter) behandling foreligger dronningen til underskrift.

Med andre ord. Vi danskere ved præcis hvad vi har at rette os efter, hvis vi læser Statstidende, men hvordan ved vi hvad andre lande vedtager af love?

Svaret er at det kan vi simpelthen ikke vide.

Derfor må vi være meget påpasselige med hvem vi optager i EU. Det skulle jo nødig blive således at blot et land vedtager at det er forbudt at tegne afguder. Sker dette så står den på masseudlevering fra Danmark.

Men måske er skaden allerede sket af lande som Polen, der har en større andel af katolikker i deres befolkningssammensætning. Man planlægger i EU-regi at kriminalisere de danske unge, som bruger deres krop i markedsføringen overfor det andet køn. Med nutidens teknik kan en verdensomspændende forbrydelse ske på sekunder når der bruges kameratelefon.

Den nu tidligere EU-parlementariker Mogens Camre har tidligere været ude med kritik af fordelingen af pladser i EU-parlamentet - en kritik som har mødt international opmærksomhed.

Det er en meget bekymrende tendens. Uanset om at man finder musikken god eller dårlig, så burde musik være omfattet af ytringsfriheden og kravet om dobbelt strafbarhed burde ikke kunne fraviges.

Den indlysende løsning burde være at løsrive Danmark fra EU, men indtil da bør Danmarks befolning være bange - meget bange!

Reference:

Frihed For Flemming Svendsen...!, facebook

Friday, September 4, 2009

Hvad handler denne blog om

Denne blog er startet fordi at der i udlandet sidder nogle danskere, som er glemt af landets borgere.

En masse mennesker går på gaden for nogle mennesker, der kom hertil imens at deres land var hærget af en diktator.

Så sker der det at verdenssamfundet går ind og fjerner denne diktator. Landet er derefter lige så sikkert at færdes i som f.eks. Nørrebro.

Ja, der skydes lidt i gaderne, men det er jo ikke sådan at vi herhjemme går rundt i frygt på trods af dette. Vi er i stand til at passe vores arbejde.

Alligevel så demonstreres der imod disse udsendelser og de får endda 400 dollars, en kuffert med ejendele og evt. bærbar PC med.

Det lyder af lidt, men det kontante beløb er dobbelt så meget som en udvist dansker får med til Florida da hun blev udvist på grund af .... ja, ingen ved det.

Og de kunne have fået meget mere, hvis de havde taget afsted frivilligt.

Men nok om de Irakiske ex-flygtninge. I denne blog vil jeg tage enkelt sager op og beskrive dem, så vi kan lære at der rundt omkring i udlandet sidder glemte Danskere, der faktisk burde have deres personlige demostration i København.