Tuesday, December 28, 2010

Rhodesia - ikke på talefod med Danskere efter COP15

En dansk studerende er blevet udvist af Rhodesia, der for tiden går under navnet Zimbabwe. Årsagen var at hendes visa tilsyneladende var løbet ud selvom at det var gyldigt til år maj år 2011.

Heldigvis så undgår Katrine Nikolajsen som den studerende hedder at optræde mere i denne blog eftersom at hun blev udvist efter et døgns fængsling i det berygtede Chikuribi fængsel i udkanten af hovedstaden Salisbury, der for tiden går under navnet Harare.

Man må på det kraftigste advare danske turister om at rejse på det Afrikanske kontingent. Selvom den berømte danske skuespiller og eventyrer Palle Huld var inspiration til forfatteren G. P. Remi's værk som en Belgisk journalist, der rejste til central Afrika og dette blev en nøjagtig levende beskrivelse af liv og traditioner på disse kanter, så er Afrika sunket hen i en tilstand af depression siden dette litterære værk udkom omkring 1930.

Specielt Danskere er ikke specielt velkomne i Rhodesia, da det var for svært at forholde sig alvorligt til deres politikeres opførsel under klimatopmødet i København (COP15). Sjældent har man måttet ligge øre til indholdsløst mangel på stillingtagen til virkeligheden. Sandheden er at det ikke er klima problemer der har bragt dette land på sammenbruddets rand grænsende til den rene hungersnød. Det er mangel på politisk styring af landet, hvor at man reelt har forvist al ekspertise indenfor landbrug og har erstattet den med nye folk, der ikke er valgt på grund af deres faglige evner, men derimod alene på basis af deres politiske tilknytningsforhold.

Kort sagt: De indlæg man hørte fra det Afrikanske kontinent var reelt latterlige og bar præg af at det handlede om pengeafpresning frem for vilje til at lægge arbejde i at løse de mange problemer landene har skabt for dem selv efter at de som små børn ville klare alt selv og fik selvstændighed.

De har nok bemærket vores holdning til deres meninger og det koster nu for de rejsende fra vores verdensdel der måtte vælge at rejse til Afrika.

Hvis udenrigsministeriet ikke har offentliggjort en general advarsel imod at besøge lande syd for middelhavet, så er det på tide at de gør det.

Reference:
Dansk studerende fængslet i Zimbabwe, Berlingske Tidende, 28. December, 2010
Zimbabwe deports Danish student, by Jack Jiri, ZimEye, 28. December, 2010

Monday, July 5, 2010

Bjarke Schultz - reddet af EU

Vi har fået underretning om en ny sag, der til forveksling ligner en sag fra USA hvor at Danske erhvervsinteresser blev snigløbet af lokale kræfter med forbindelse med elementer indenfor politiet. Der tænkes her på Mccord sagen fra Florida, som lykkeligvis fik en positiv udgang.

I efteråret blev direktøren for Scandiavian Business Center i Vilnius arresteret for anklager om sexmisbrug. Han blev forsynet med en såkaldt tolk, der skulle hjælpe ham. En tolk som havde vanskeligheder ved at oversætte de relevante dokumenter i sagen.

Helt usædvanligt besluttede dommeren også at forhindre kommunikation med hans familie hjemme i Danmark.

Det danske udenrigsministerium har været af meget lidt hjælp, men der kom hjælp fra uventet kant. EU har grebet ind og foranledet af dette pres har en dommer besluttet at den danske direktør ikke længere skal være varetægtsfængslet.

Sagen har været præget af forsinkelse efter forsinkelse drevet af lokal modstand imod ulændinge der nærmer sig demonisering. Bla. er der oprettet direkte hadegrupper på Facebook imod direktøren. Det ville være tvivlsomt om direktøren kunne have fundet en upartisk dommer i hele Litaunen med den massive presseomtale som sagen har fået.

Uanset om der måtte være tale om grader af skyld så må menneskerettighederne for de tiltalte i sådanne altid veje tungt. Alternativet er tilstande grænsende til selvjustits.

På trods af resultatet kan der ikke advares kraftig nok imod at tage imod tilbud om udstationering i udlandet, da erkendelsen må være at Dansk erhvervsliv som tiderne er, er langt fra velkommen i udlandet og alle trick er tænkbare når lokale interesser måtte ønske at holde vores erhvervsinteresser ude. EU kan ikke være alle steder.

Referencer:
Teismas į laisvę paleido išžaginimu kaltinamą daną, Delfi,
Sex-anklaget dansker: Jeg er offeret, Ekstra Bladet, 13. september 2009
Tolken forstår ikke voldtægts-tiltalte, Ekstra Bladet, 7. september 2009
Stop Bjarke, Facebook hadegruppe

Tuesday, June 1, 2010

Kan en indsamling redde Tom Dalby?

I forbindelse med overførslen af Johanne Axelsen til Danmark, så betalte en privat dansker en fem-cifret sum penge som en slags halvvejs bestikkelse af de Cambodjanske myndigheder med de Danske myndigheders viden og stiltiende accept.

På facebook-gruppen Tom Dalby skal reddes! debatterer man derfor om det ville være muligt at bestikke myndighederne i Filippinerne til at frigive Dalby, hvis den påståede gæld blev betalt. En påstået gæld som Dalby desværre ikke fik mulighed for at bestride eksistensen af da retssagen ikke havde hans medvirken. Han var ikke i landet da dommen faldt og kan ikke få en ny retssag nu hvor at han er fængslet.

Det som kan være afgørende er om hvorvidt at landets retssystem fungerer. En normalt retssystem vil ikke acceptere bestikkelse uanset om de så pakker det pænt ind og kalder det en bøde. I tilfælde med Cambodia så var det så heldigt at EU allerede havde lavet en del rapporter der beskrev et nedbrudt og korrumperet retssystem, så Danmark på forhånd vidste at der skulle kolde kontanter på bordet.

Hvad med retssystem på Filippinerne? Nogle Danskere husker den engelske dokumentar: "Real Crime: A murder in the Family".

Udsendelsen handlede tilsyneladende om at en ung fattig Filippinsk dame (pige) mødte en succesfuld engelsk forretningsmand som hun giftede sig og fik børn med. Manden døde og svigermor fra England rejste derud og opklarede hvad der lignede et bestilt mord på manden. Pigen kom i fængsel på livstid og svigermor fik børnebørnene med hjem til England.

En nærmere research af sagen viste en række forhold, som viser at der er rigelig grobund for kurruption i retsssystem.

1) Pigens forsvarsadvokat havde aldrig vundet en sag.
2) Svigermor betalte benzin og andre fornødenheder for politiet
3) Svigermor købte børnebørnene fri af bedsteforældrene for et beløb svarende til det beløb som pigen blev handlet til år tidligere.
4) Den englske forretningsmand drev en online sexforretning med unge piger der optrådte på web. Der var problemer med forretningspartnere og det er en branche hvor at man ikke viger tilbage for mord.
5) Et vigtigt vidne - en taxichauffør gik hen og døde meget belejligt før at han skulle vidne i sagen.

Sagen er et typisk eksempel på at retssystemet kan købes af udenfrakommende kapitalinteresser. Hvem ved hvilke bagtanker der ligger bag dommen imod Tom Dalby?

Der skulle være en god chance for at starte en dialog, hvis der er penge på bordet - vel at mærke hvis de Danske myndigheder for en gangs skyld vil være proaktive. Det er her at det største problem ligger, men håb skal der være plads til selv når de danske myndigheder i sag efter sag har svigtet deres borgere, når der er udenlandske interesser i spil.

Referencer:
Han købte Johanne ud af fængslet, Berlingske Tidende, 26 marts 2010
A Murder In The Family, facebook gruppe oprettet for at promovere svigermors bog.

Tuesday, May 18, 2010

New Zealand - pas på med tilbudte handler

En Dansk turist blev for nogle år siden fuldstændig uventet sigtet i en sag om et vådeskud.

En ung engelsk udvekslingstuderende blev skudt ned da han under en jagt pludselig rejste sig op og kom ind i skudlinien under en kaninjagt.

En fynbo blev sigtet og måtte bruge et år af sit liv på at få afvist anklagerne og de første mange måneder måtte han endda lide det afsavn at være tilbageholdt langt fra Danmark.

Det værste er dog ikke det langsomme retssystem. Det værste er at anklageren der måtte have vist at han havde en svag sag forsøgte at lokke Danskeren til en tilståelse så han undgik et klart nederlag i retten og på den må lokke danskeren i en fælde, så al fremtidig privatøkonomi kunne være smadret på grund af civile søgsmål.

Det var hvad der skete da en golddigger kastede sig under en dansk turist vandscooter i Thailand. Også her var domstolene ikke særlig interesseret i skyld. Det hele handlede om at presse den danske turist til at betale erstatning ved kasse.

Det er vigtigt at overveje om det i det hele taget er værd at forlade lov og orden i Danmark blot for at opleve fremmed kultur.

Check rejseforsikring. Få et familiemedlem derhjemme til at have en kopi af policen. Bliver man som turist genstand for en ulykke der efterlader en bevidstløs, så bliver policen ofte væk og hjemtransport bliver vanskelig - omend umulig indtil at det er et lig, der skal transporteres hjem.

Men overvej om hvorvidt at det i det hele taget er risikoen værd at rejse.

Tuesday, April 6, 2010

Ingen Danskere fængslet i Kuwait - forhåbentlig

Vi har nu fået information fra forskellige kilder, der indikerer at der ikke er nogen Dansk kvinde fængslet i Kuwait.

Fejlen ser ud til at ligge hos den kuwaitiske avis Al Qabas der rapporterede om en fængsling af en dansk kvinde.

Og det havde været alvorligt hvis der havde været tale om sande kendsgerninger, idet en britisk kvinde må afsone en måned i fængsel for et kindkys i nabostaten Dubai.

Men i denne sag slap kvinden. Derimod kan hendes fængslede kæreste risikere alvorlige konsekvenser.

Vi kan kun på det kraftigste advare Danskere imod at rejse til denne verdensdel, når ikke engang naturlige person-relationer accepteres men derimod kriminaliseres.

Kilder:
Mand fængslet for sex med kæreste, BT, d. 6 april 2010
Fængsel for kindkys i Dubai fastholdes, Danmarks Radio, 4. april 2010

Tuesday, March 2, 2010

En dansk kvinde er arresteret i Kuwait for sex med kæresten


Der er tavshed om sagen med en kvinde med Dansk pas, der er tilbageholdt af myndighederne i Kuwait for sex med kæresten.

Det er dybt bekymrende at der ikke er skrevet mere om denne sag.

Retstilstandene er ikke som Danmark. I Kuwait kan forældre ringe til myndighederne og få anklagemyndighedens hjælp til at fængsle løsslupne døtre. De har også rimelige hårde straffe på andre områder, hvilket fremgår af billedet til højre for teksten.

Her er nogle avis-overskrifter fra Danske medier:
Her er et link til en debat om emnet:

Thursday, February 11, 2010

Hong Kong - pas på med sproget

En Dansker, som studerer i Hong Kong blev i januar rapporteret arresteret for påstået vold og tyveri forsøg.

Hans skæbne er p.t. ukendt.

Men sagen viser hvor vigtigt det er at vælge et land at studere i som taler et international sprog. Sagen som også er nævnt på hjemmesiden for unge der vil studere i udlandet (Exchange Student Info) viser at nogle sproglige misforståelser kan få de mest tragiske følger.

Det ser ud til at man på læreanstalter derovre foruden Engelsk også har obligatorisk undervisning i lokale dialekter. Erfaringer fra Danmark viser at det får negative følger for produktiviteten i undervisningen, når udlandske studerende deltager. Også for de elever som kan det lokale sprog. Imidlertid viser de Danske erfaringer ikke om disse følger alene kommer af at elever kommer ind udefra til et overlegent Dansk uddannelsessystem eller om det gælder begge veje.

Uden at det er undersøgt til bunds, så er der en risiko for at den danske studerende kan faktisk have skadet lokalsamfundet mere ved blot at studere der end nogle af de handlinger han så uforståelig er blevet beskyldt for.

Det eneste positive er at Hong Kong jvf. internationale undersøgelser har et retssystem der er klasser bedre end de systemer, der findes i mange nabolande - herunder det som gælder det Kina som styrer Hong Kong efter at lejeaftalen løb ud i 1997.

Der krydses fra Dansk side fingre for at de misforståelser, der medførte de ubegribelige sigtelser kan blive afklaret, så han kan vende hjem til Danmark snarest.

Wednesday, January 13, 2010

USA gider ikke Strasbourg konventionen

Berlingske Tidende bringer d. 13 januar 2010 en interessant historie.

Historien er at når USA ikke gider at rette sig efter en konvention, de har underskrevet, så vil Danmark ikke gøre noget i en sag om en dømt Dansker.

Vi har tidligere skrevet om denne dansker der blev ramt af at en spiritus-påvirket bilist som døde. Det faktum at modparten var spirituspåvirket blev fortiet for danskeren og hans forsvar under retssagen, hvilket er dybt kritisabel. Da danskeren også var spiritus-påvirket, så faldt hammeren i et samfund der i den grad ser gennem fingrene med spiritus-kørsel indtil at der går menneskeliv tabt.

Historien viser at konventioner ofte ikke er det papir værd at de er skrevet på. Landene mener ikke at de taber ansigt eller troværdighed ved at se bort fra deres underskrifter på diverse konventioner.

Han burde være sendt til Danmark til afsoning af sin dom for længe siden jvf. Strasbourg konventionen af 21 maj 1983. Det sker bare ikke.

I et land hvor at 1 ud af 100 har siddet i fængsel er det svært at undgå kriminalitet. I Florida er det værre. Deres kriminalforsorg skal holde styr på 460.000 personer. Da befolkningen estimeret er ca. 18.300.000, så taler vi om 2% af befolkningen.

Derfor må vi på det kraftigste fraråde Danskere at besøge Florida. Et rådgivningsinstitut har lavet hjemmesiden Exchange Student info, der rummer en række gode råd, hvad man skal følge hvis man vælger at trodse dette råd.

Dagens lektie må være at man ikke kan stole på konventioner og blive herhjemme frem for at risikere sin fremtid ved at følge den udlængsel som alle mennesker har gemt et sted.

Sunday, January 3, 2010

Pas på de udviklingshæmmede

Under bandekrigen kom det frem at bofællesskaber er et tag-selv-bord for kriminelle, der lokker disse mennesker, der ikke på samme måde som andre mennesker kan overskue konsekvenserne af deres handlinger, til at udføre kriminalitet for sig. Det drejer sig ofte om at de udviklingshæmmede bliver lokket til at være depot for våben eller stoffer. Bostederne er nød til at hyre vagtværn hvis de vel at mærket har pengene.

Det er slemt nok.

Men i andre lande er de kriminelle gået endnu videre. Kina har henrettet en Brite, som havde smuglet stoffer til Kina, hvilket nogle nok skulle mene er den forkerte vej at smugle sådanne varer. Normalt smugles ting fra Kina til Polen og ikke den anden vej.

Den Britiske mand var syg. Det er ikke fordi at Kina's ret til at drive et retssystem skal bestrides. Det virker brutalt at henrette mennesker, men man skal huske på at regeringen blev fordrevet til Taiwan og så opstår der let i dette vakuum en ny domstolskultur hvor at tingene ligner nødret. Den tilstand er Kina efter så få år slet ikke parate til at forbedre. Fejlen ligger et andet sted.

Det er nemlig langt fra første gang at en psykisk syg person bliver lokket i uføre. Holland har en sag med en kvinde som ikke engang kan tælle til 12 og som på mystisk vis forsvinder fra sit bosted, får sig et pas og dukker op igen i Indonesien. Hendes navn er Sibel Yalvac og hun slap allernådigst med 10 år i 2002, så måske kan hun der efter rapporter fra Holland vejer 46 kilo idag overleve de sidste år og måske se friheden igen. Alle forsøg på appeller fra det Hollandske parlament er blevet overhørt.

Der skal forebygges.

De pårørende skal hjælpe institutionerne med at bevogte og observere, så deres pårørende ikke lige pludselig på mirakuløs vis kan befinde sig på narkosmugler i et fremmed land. Man kan ikke lægge det ansvar på almindelige pædagoger eller plejepersonale og vagtordninger er dyre. Derved er der kun de pårørende tilbage.

Det er et spørgsmål om liv og død - ikke mindre.