Thursday, October 29, 2009

Florida - udlevering af syg dansker nægtet.

En dansker bliver i Florida årsag til et trafikuheld i beruset tilstand. En forbrydelse der også i Danmark straffes strengt.

Vi taler ikke om et tilfælde af fremmedhad som da en anden dansker blev idømt 8 års fængsel for at køre galt i hvad myndighederne i Californien betegnede som en høj hastighed selvom tusinder af Europærer kører lige så stærkt på tyske motorveje.

Spritkørsel er en alvorlig sag og det er derfor at vi straffer folk strengere i Danmark når de ikke dræber andre end de gør i USA, hvor at man sågar i nogle stater finder fortalere for at spritbilister ikke skal straffes første gang. Man kan bruge meget tid på at forklare dobbeltmoralen i det Amerikanske samfund, hvor at spritbilisme næsten er acceptabelt sålænge at folk ikke kommer tilskade. Nogle få tusinde dollars + et kursus er hvad straffen normalt er.

Men en person kom tilskade og først da falder hammeren i dette samfund. Nu er sundhedsforholdene ovenikøbet dårlige og derfor er det tvivlsomt om han kommer hjem i live fordi at myndighederne i Florida ikke vil behandle en udlevering til fortsat afsoning i Danmark alvorligt.

Danmark derimod ser helt anderledes på det. Vi udleverer gerne en dansker den anden vej uden at der foreligger et anklageskrift i den endelige form, så de anklagede kan forholde sig til hvad de beskyldes for inden at de bliver tvunget til at rejse. Det skete for Camilla Broe. Hvordan kan det være at vi er så villige til at acceptere at vores borgere bliver udsat for en skueproces i et fremmed land, hvor ikke engang anklageren i sagen finder denne sag der har international bevågenhed alvorlig nok til at hun skal undvære sin ferie?

Jeg håber at Folketingets retsudvalg går ind i denne sag for alvor og nogle af vores politikere bruger deres al for store rejsekonto til at ligge vejen forbi Danskere der er fængslet i udlandet, så de kan føle at de ikke er glemt i et korrupt system.

No comments:

Post a Comment