Saturday, September 5, 2009

Dobbelt strafbarhed ved udlevering - ikke noget problem i EU

Det har vakt en del forundring at en Dansker - Flemming Svendsen - kunne udleveres til Tyskland for distribution af musik.

Først og fremmest regnes musik for at være en slags ytringer. Danmark har som bekendt ytringsfrihed, hvilket vi så fantatisk flot viste i forbindelse med skandalen om de tegninger, der blev udgivet i Jyllandsposten.

Sekundært så har udleveringer altid være omgivet af kravet om dobbelt strafbarhed dvs. at den handling som et land forlanger et andet lands borger udleveret efter skal være strafbart i begge lande.

Det er bare ikke længere tilfældet med udleveringer i EU-regi. EU har nede i deres elitære kaffeklub vedtaget at dette ikke gælder mellem EU-lande. Se:

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 190 af 18.7.2002].

Forudsat at de i den udstedende medlemsstat har en strafferamme på mindst tre år, omfatter de lovovertrædelser, der kan give anledning til overgivelse uden kontrol af dobbelt strafbarhed, bl.a. terrorhandlinger, menneskehandel, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation, falskmøntneri, forsætligt manddrab, racisme og fremmedhad, voldtægt, handel med stjålne biler og bedrageri, herunder svig til skade for EU's finansielle interesser.

Det medfører et problem.

Det forholder sig således at Danske statsborgere burde have en avis på deres morgenbord, nemlig Statstidende. I statstidende offentliggøres alle de love som Folketinget efter grundig (nervøs latter) behandling foreligger dronningen til underskrift.

Med andre ord. Vi danskere ved præcis hvad vi har at rette os efter, hvis vi læser Statstidende, men hvordan ved vi hvad andre lande vedtager af love?

Svaret er at det kan vi simpelthen ikke vide.

Derfor må vi være meget påpasselige med hvem vi optager i EU. Det skulle jo nødig blive således at blot et land vedtager at det er forbudt at tegne afguder. Sker dette så står den på masseudlevering fra Danmark.

Men måske er skaden allerede sket af lande som Polen, der har en større andel af katolikker i deres befolkningssammensætning. Man planlægger i EU-regi at kriminalisere de danske unge, som bruger deres krop i markedsføringen overfor det andet køn. Med nutidens teknik kan en verdensomspændende forbrydelse ske på sekunder når der bruges kameratelefon.

Den nu tidligere EU-parlementariker Mogens Camre har tidligere været ude med kritik af fordelingen af pladser i EU-parlamentet - en kritik som har mødt international opmærksomhed.

Det er en meget bekymrende tendens. Uanset om at man finder musikken god eller dårlig, så burde musik være omfattet af ytringsfriheden og kravet om dobbelt strafbarhed burde ikke kunne fraviges.

Den indlysende løsning burde være at løsrive Danmark fra EU, men indtil da bør Danmarks befolning være bange - meget bange!

Reference:

Frihed For Flemming Svendsen...!, facebook

1 comment:

 1. God artikel, men der er noget jeg ikke helt forstår, og det er henvisningen til en Flemming Svendsen.

  Så vidt mig bekendt hedder han ikke Flemming Svendsen, men Flemming Christiansen.

  Gud ved om han har skiftet navn i mellemtiden? Jeg har fulgt sagen fra starten af, men har aldrig hørt om en Svendsen i den forbindelse..

  Her en oversigt over nogle af den seneste tids udleveringssager:

  Den Europæiske Arrestordre - Udleveringssager. Forfølgelse af dissidenter for tankeforbrydelser

  Jeg kan melde angående dobbelt strafbarhed at den flamske revisionist Siegfried Verbeke på et tidspunkt krævedes udleveret af Tyskland, men det nægtede den belgiske regering med henvisning til at Verbeke allerede var blevet straffet efter belgisk lov i samme sag.

  Strafferammen i Tyskland er meget højere end i Belgien i sager om overtrædelse af forbuddet mod at sætte spørgsmålstegn ved den af staten autoriserede historieskrivning.

  ReplyDelete